Ciepła ramka międzyszybowa

W porównaniu ze zwykłymi ramkami dystansowymi z aluminium, ciepłe ramki międzyszybowe wyraźnie redukują mostek cieplny na krawędzi szyby. Temperatura na brzegu szyby od strony wewnętrznej jest dużo wyższa („bariera termiczna”) – cenne ciepło pozostaje w pomieszczeniu. Niebezpieczeństwo kondensacji pary wodnej i powstawania pleśni jest znacząco zredukowane. Ciepła ramka międzyszybowa korzystnie wpływa na utrzymanie zdrowego klimatu w pomieszczeniu.

Znaczne ryzyko kondensacji pary wodnej i powstania pleśni przy zastosowaniu zwykłych, aluminiowych ramek dystansowych.
Korzystniejszy klimat w pomieszczeniu dzięki zastosowaniu ciepłych ramek międzyszybowych.
Okna z ramkami aluminiowymi – badanie kamerą termowizyjną.
Okna z ciepłymi ramkami dystansowymi badanie kamerą termowizyjną.

Korzyści z zastosowania ciepłej ramki międzyszybowej

  • Wyższa temperatura na krawędzi szyby od strony wewnętrznej (bariera termiczna)
  • Znacznie zmniejszone niebezpieczeństwo kondensacji pary wodnej, która może powodować szkody i powstanie niebezpiecznej dla zdrowia pleśni
  • Izolacja termiczna na obwodzie szyb zespolonych powoduje powstanie korzystniejszego rozkładu izoterm w oknie i elewacji
  • Zdecydowanie korzystniejszy współczynnik przenikania ciepła
  • Widoczne oszczędności w ogrzewaniu domu
  • Atrakcyjny design
  • Możliwość wykorzystania we wszystkich aktualnych technologiach produkcji szyb zespolonych
  • Sprawdzone zgodnie z obowiązującą normą dla szyb zespolonych EN 1279 część 2,3-6