Polityka prywatności

Drodzy Klienci!

Państwa dane osobowe otrzymaliśmy w przesłanym przez Państwa zapytaniu za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie www.manufakturaokien.pl. Zależy nam na tym, aby czuli się Państwo bezpiecznie i mieli świadomość, że ochrona prywatności i poufność danych osobowych są dla nas bardzo istotną kwestią.
Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są dobrowolne. W związku z tym prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami o zasadach przetwarzania przez nas danych osobowych.

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

1. Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie internetowej www.manufakturaokien.pl jest: G&G Grzegorz Żuławiński z siedzibą na ul. Słowackiego 18, 32-400 Myślenice, NIP 6811950750, REGON 120982993. Dostęp do danych przysługuje wyłącznie pracownikom zatrudnionym przez Administratora.

2. Jakie dane wykorzystane są po kontakcie za pośrednictwem formularza kontaktowego

Formularz kontaktowy pozwala za zebranie następujących danych:
Imię
Adres e-mail
Ewentualnie dane telefoniczne lub adresu zamieszkania.

Podanie danych w formularzu kontaktowym jest całkowicie dobrowolne, jednak niezbędne do nawiązania kontaktu ze strony Administratora.

3. W jakim celu i na jakiej podstawie Administrator wykorzystuje Państwa dane osobowe

Państwa dane osobowe gromadzimy w celu umożliwienia Państwu skontaktowania się z Administratorem, komunikacji związanej ze świadczeniem usług oraz w celu przeprowadzenia marketingu bezpośredniego.
Podstawą przetwarzania danych jest udzielona przez Państwa dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1A RODO). Państwa dane przetwarzamy tylko w określonym wyżej celu i wykorzystujemy tylko te dane, które są niezbędne do jego osiągnięcia.

4. Wycofanie zgody i okres przechowywania danych osobowych

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być przez Państwa wycofana w każdej chwili, nie wpływa to na zgodność z prawem wykorzystania Państwa danych przed cofnięciem zgody.
Dane osobowe, które udostępnili Państwo za pośrednictwem formularza kontaktowego będziemy przetwarzać jedynie przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie lub załatwienia sprawy.
Dane archiwizujemy i przetwarzamy dla celów ustalenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami przez okres 3 lat od dnia ich uzyskania (podstawa prawną jest prawnie uzasadniony interes Administratora, art. 6 ust. 1F RODO)

5. Państwa prawa dotyczące przetwarzanych danych osobowych

Zgodnie z przepisami RODO każda osoba, której dane są przetwarzane przez Administratora ma prawo do:

  • bycia informowanym o przetwarzaniu danych osobowych – art. 12 RODO
  • dostępu do swoich danych osobowych – art. 15 RODO
  • poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych – art. 16 RODO
  • usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) – art. 17 RODO
  • graniczenia przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych) – art. 18 RODO
  • przenoszenia danych – art. 20 RODO
  • niepodlegania profilowaniu – art. 22 w zw. Z art. 4 pkt 4 RODO
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa UODO) – art. 77 RODO

W przypadku gdy będą Państwo chcieli skorzystać z przysługujących Państwu praw, lub potrzebowali dodatkowych informacji odnośnie przetwarzania Państwa danych osobowych prosimy o kontakt drogą mailową na adres: biuro@manufakturaokien.pl

6. Uaktualnienia Polityki Prywatności

Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w polityce prywatności, tak aby była ona zgodna z obowiązującym prawem.