Izolacyjna komora termiczna IKD

Tam, gdzie zazwyczaj znajduje się tylko zimna stal, w przypadku IKD® jest zupełnie inaczej. Komora, która znajduje się bezpośrednio przed komorą ze wzmocnieniem stalowym, wypełniona jest specjalnym, skutecznie izolującym materiałem. Dzięki tej technice uzyskuje się znakomite współczynniki termoizolacyjne, w przypadku systemu TERMIC jest to Uf równy 0,89 W/(m2·K) co prowadzi do osiągnięcia standardu pasywnego w oknach.